Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 18 de juny de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 32/2012, sobre l'Institut d'Alta Tecnologia PRBB-Fundació Privada, corresponent al període 2006-2010 (Tram. 256-00002/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 6, 33)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 33/2012, sobre la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009 (Tram. 256-00004/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 6, 111)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 35/2012, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent al 2010 i al 2011 (Tram. 256-00005/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 6, 203)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 39/2012, sobre la Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009 (Tram. 256-00007/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 23, 25)

 • 5

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la gestió comptable i econòmica de les aportacions de capital públic a Spanair del 2009 ençà (Tram. 253-00002/10)

  Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.