Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 7 de maig de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (Tram. 412-00005/10)

  Ple del Parlament

  Ratificació del president proposat pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament).

 • 2

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2010 (Tram. 257-00001/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació de l'informe sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya.

  (Compte General: BOPC, 48, 3)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 25/2012, referent a la societat Agència de Patrocini i Mecenatge, SA, corresponent al 2009 i el 2010 (Tram. 256-00039/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 403, 53)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 26/2012, referent a GISA, corresponent al 2008 i el 2009 (Tram. 256-00040/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 27/2012, referent a GISA, corresponent al 2007 (Tram. 256-00041/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 29/2012, sobre el Consell de Treball, Econòmic i Social, corresponent al 2011 (Tram. 256-00042/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 415, 3)

 • 7

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 30/2012, sobre el Departament de la Presidència, concepte pressupostari 227, "Treballs per altres empreses", corresponent al 2010 (Tram. 256-00001/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 6, 4)