Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 9 d'abril de 2013
Hora:
16:10h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2012, referent a l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, requalificacions urbanístiques de la finca Els Avellaners de Can Plandolit i les possibles compensacions econòmiques que van comportar (Tram. 258-00026/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Presentació de l'informe

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2012, referent a la Universitat Rovira i Virgili, despeses de personal, corresponent al 2010 (Tram. 258-00027/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Presentació de l'informe

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2012, referent al Departament de Cultura, publicitat de les subvencions concedides, corresponent al 2010 i el 2011 (Tram. 256-00037/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, corresponent al 2008 (Tram. 256-00038/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 403, 3)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, corresponent al 2009 (Tram. 256-00003/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 6, 61)

 • 6

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2010 (Tram. 257-00001/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Nomenament de la ponència de caràcter informatiu.

  (Compte General: BOPC, 48, 3)

 • 7

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a l'activitat economicofinancera de l'Ajuntament de Creixell durant els exercicis del 2006 al 2010 (Tram. 253-00001/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.