Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 24 d'abril de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2009 (Tram. 257-00002/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació de l'informe sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya.

  (Compte General: BOPC, 282, 3)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 3/2012, referent al Consell de l'Audiovisual de Catalunya, corresponent al 2010 (Tram. 256-00025/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 270, 3)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2012, referent al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, contractació administrativa, corresponent al 2010 (Tram. 256-00026/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 286, 3)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2012, referent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2010 (Tram. 256-00028/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació.

  (Informe: BOPC, 291, 3)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2012, referent a les eleccions a les cambres agràries del 2011 (Tram. 256-00027/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació.

  (Informe: BOPC, 291, 3)