Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 27 de març de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2009 (Tram. 257-00002/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Nomenament de la ponència de caràcter informatiu.

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2012, referent al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, corresponent al 2010 (Tram. 256-00024/09)

  Debat de l'informe.

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 30/2011, referent a inversions en equipaments de salut, Pla 2004-2012 (Tram. 256-00023/09)

  Debat de l'informe.