Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 5 de juliol de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 37/2010, referent a la delegació de la Generalitat a Madrid, corresponent als anys 2008 i 2009 (Tram. 256-00004/09)

  Joan Colom i Naval, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 15, 3)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 39/2010, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2006 (Tram. 256-00005/09)

  Joan Colom i Naval, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 15, 3)

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 40/2010, referent al romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Cunit, corresponent als exercicis 2006 i 2007 (Tram. 258-00003/09)

  Joan Colom i Naval, Síndic Major

  Presentació de l'informe.

 • 8

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 41/2010, referent a l'acompliment de les recomanacions dels informes 24/2007, 25/2007, 4/2008, 7/2008, 16/2008 i 18/2008 (Tram. 256-00006/09)

  Joan Colom i Naval, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 22, 4)

 • 10

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2007 (Tram. 256-00009/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 56, 3)