Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 31 de maig de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 7

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 31/2010, referent a l'Autoritat del Transport Metropolità, corresponent als exercicis 2006 i 2007 (Tram. 256-00087/08)

  Debat de l'informe.

 • 8

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 36/2010, referent a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, corresponent al 2009 (Tram. 256-00002/09)

  Debat de l'informe.

 • 9

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 32/2010, referent a Gestió d'Infraestructures, SA, corresponent al 2007 (Tram. 256-00001/09)

  Debat de l'informe.

 • 10

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 35/2010, referent a la gestió dels concerts educatius del Departament d'Educació, corresponent al curs 2008-2009 (Tram. 256-00003/09)

  Debat de l'informe.

 • 11

  Procediment relatiu a l'Informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2008 (Tram. 257-00001/09)

  Tramitació de l'informe sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya.