Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 3 de maig de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 30/2010, referent a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, corresponent al 2007 (Tram. 256-00085/08)

  Debat de l'informe.

 • 7

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2010, referent a la contractació del Departament d'Acció Social i Ciutadania, corresponent al 2007 (Tram. 256-00086/08)

  Debat de l'informe.

 • 9

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 24/2010, referent al Compte general de les corporacions locals, corresponent al 2008 (Tram. 258-00047/08)

  Tramitació del procediment.

 • 10

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 25/2010, referent al consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya, corresponent al 2008 (Tram. 256-00084/08)

  Debat de l'informe.