Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 12 d'abril de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 7

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2010, referent a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, corresponent al 2007 (Tram. 257-00001/09)

  Debat de l'informe.

 • 10

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 19/2010, referent al Programa 213, Serveis Penitenciaris, corresponent al 2008 (Tram. 257-00001/09)

  Debat de l'informe.

 • 11

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 15/2010, referent a l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural, corresponent als exercicis 2007 i 2008 (Tram. 256-00078/08)

  Debat de l'informe

 • 12

  Procediment relatiu a l'Informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2008 (Tram. 257-00001/09)

  Nomenament de la ponència de caràcter informatiu.

 • 13

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 16/2010, relatiu als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2006 (Tram. 257-00001/09)

  Debat de l'informe