Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 1 de juny de 2010
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 38/2009, referent a la rendició de comptes de les entitats de l'àmbit sanitari públic, corresponent al 2008 (Tram. 256-00072/08)

  Joan Colom i Naval, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 661, 3)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2010, referent al Consorci Sanitari de l'Anoia, corresponent al 2007 (Tram. 256-00073/08)

  Joan Colom i Naval, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 666, 3)