Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 16 de març de 2010
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2007 (Tram. 257-00004/08)

  Joan Colom i Naval, Síndic Major

  Tramitació de l'informe sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya.

  (Compte General: BOPC, 610, 3)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 24/2009, referent als procediments d'elaboració i consolidació del Compte general de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2006 (Tram. 256-00065/08)

  Joan Colom i Naval, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 578, 3)

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 29/2009, referent al Consorci Sanitari Integral, corresponent al 2007 (Tram. 256-00067/08)

  Debat de l'informe.

 • 7

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 30/2009, referent a Gestió d'Infraestructures, SA, corresponent al 2006 (Tram. 256-00068/08)

  Debat de l'informe.

 • 8

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 27/2009, referent al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, corresponent al 2007 (Tram. 256-00066/08)

  Debat de l'informe.