Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 10 d'octubre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges "Cas Pegasus: vulneracions dels drets a la intimitat, la defensa i d'altres drets" (Tram. 360-00015/13)

  Esther Giménez-Salinas i Colomer

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 355, 39)

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges titulat "Les contencions mecàniques al sistema penitenciari de Catalunya. Anàlisi de la praxi i del marc regulador" (Tram. 360-00012/13)

  Esther Giménez-Salinas i Colomer

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 283, 118)