Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dijous, 21 de juliol de 2022
Hora:
14:10h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a ratificar les designacions de l'adjunt o adjunta general al Síndic de Greuges i de l'adjunt o adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents (Tram. 284-00011/13)

    Esther Giménez-Salinas Colomer/Síndica/I. del Síndic de Greuges/

    Decisió de la comissió sobre la ratificació del nomenament.