Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 13 de juny de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe del Síndic de Greuges sobre la implantació del Pacte contra la segregació escolar (Tram. 360-00009/13)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

    Presentació de l'informe.

    (Informe: BOPC, 259, 36)