Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dimarts, 5 d'octubre de 2021
Hora:
14:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a la designació de membres de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants (Tram. 284-00007/13)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

    Substanciació.