Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 12 de juliol de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta de la Comissió (Tram. 412-00004/13)

  Ple del Parlament

  .

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2020 (Tram. 360-00039/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 786, 13)