Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 21 de setembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe del Síndic de Greuges titulat "Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya" (Tram. 360-00031/12)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

    Presentació de l'informe.

    (Informe: BOPC, 655, 43)