Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 21 de setembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges titulat "Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya" (Tram. 360-00031/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 655, 43)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la residència Domusvi Can Buxeres, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (Tram. 250-01344/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 627, 40; esmenes: BOPC, 662, 57)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el Síndic de Greuges i les declaracions en seu parlamentària del 9 de desembre de 2019 amb relació a les llistes d'espera sanitàries (Tram. 250-01128/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 510, 76)