Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 29 de juny de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2019 (Tram. 360-00028/12)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

    Presentació de l'Informe

    (Informe: BOPC, 554, 46)