Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 10 de febrer de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre les informacions aparegudes en mitjans de comunicació respecte a la seva vinculació amb persones investigades per presumpte finançament il·legal (Tram. 356-00718/12)

  Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre les seves declaracions relatives a l'atenció de persones d'altres comunitats autònomes en el sistema de salut pública de Catalunya (Tram. 356-00666/12)

  Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges per a presentar les seves actuacions en matèria de salut (Tram. 359-00025/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Sessió informativa o compareixença.

 • 4

  Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges per a informar sobre les seves declaracions relatives a l'atenció de persones d'altres comunitats autònomes en el sistema de salut pública de Catalunya (Tram. 357-00685/12)

  Comissió del Síndic de Greuges

  Compareixença.