Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 16 de setembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges per a informar sobre la relació de retribucions dels alts càrrecs i el personal eventual i altres qüestions que afecten el síndic de greuges (Tram. 359-00019/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Sessió informativa o compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre les seves relacions amb persones investigades pel presumpte finançament il·legal de CDC (Tram. 356-00556/12)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.