Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 15 de juliol de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió del Síndic de Greuges (Tram. 412-00004/12)

  Ple del Parlament

  Elecció del secretari o secretària

 • 2

  Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges per a fer balanç del seu mandat (Tram. 359-00015/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Sessió informativa o compareixença.