Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 11 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2018 (Tram. 360-00013/12)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

    Presentació de l'Informe

    (Informe: BOPC, 261, 76)