Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 11 de febrer de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges sobre les conclusions i propostes d'actuació amb relació a l'atur de les persones més grans de quaranta-cinc anys (Tram. 360-00007/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'Informe

  (Informe: BOPC, 110, 50)

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges sobre la seguretat privada a Catalunya i les bones pràctiques (Tram. 360-00022/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'Informe

  (Informe: BOPC, 358, 58)