Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 28 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura corresponent al 2017 (Tram. 360-00030/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 565, 4)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Maria Jesús Larios Paterna, adjunta al síndic de greuges per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents, davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre les actuacions dutes a terme davant la situació dels menors immigrants no acompanyats (Tram. 356-00243/12)

  Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.