Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 12 de novembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió del Síndic de Greuges (Tram. 412-00004/12)

  Ple del Parlament

  Elecció del secretari o secretària

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre les comunicacions que ha tramès a institucions nacionals i internacionals entre el setembre del 2017 i l'abril del 2018 (Tram. 358-00003/12)

  Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Informe del Síndic de Greuges sobre el dret a l'habitatge (qüestions urgents) (Tram. 360-00002/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 34, 20)

 • 4

  Informe del Síndic de Greuges sobre la universalització de l'assistència sanitària (Tram. 360-00003/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 89, 19)