Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 25 de juny de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió del Síndic de Greuges (Tram. 412-00004/12)

  Ple del Parlament

  Elecció del vicepresident o de la vicepresidenta

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre la possible vulneració dels drets i interessos d'infants i adolescents a l'Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) (Tram. 358-00001/12)

  Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Munia Fernández-Jordán Celorio, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2017 (Tram. 360-00001/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 16, 24)