Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 10 de juliol de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges sobre els reptes de la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes (Tram. 360-00018/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 297, 45)

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges sobre el balanç de la implementació de la Llei pels drets LGBTI i resum de les actuacions del Síndic (Tram. 360-00024/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 378, 34)