Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 12 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe del Síndic de Greuges titulat "Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat d'expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Regne d'Espanya" (Tram. 360-00025/11)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

    Presentació de l'informe.

    (Informe: BOPC, 400, 29)