Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 13 de març de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2016 (Tram. 360-00020/11)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

    Presentació de l'informe.

    (Informe: BOPC, 327, 41)