Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 14 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, corresponent al juliol del 2016 (Tram. 360-00011/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 197, 33)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del Síndic de Greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre el desmantellament d'una xarxa de pedofília (Tram. 356-00312/11)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.