Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 13 de juny de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges sobre la igualtat d'oportunitats a l'educació infantil (Tram. 360-00022/10)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'Informe.

  (Informe: BOPC, 657, 9)

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges sobre dret de vot, igualtat i proporcionalitat en la campanya electoral (Tram. 360-00024/10)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'Informe.

  (Informe: BOPC, 675, 3)