Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 30 de maig de 2016
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia