Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 30 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges sobre l'accés a l'habitatge social (Tram. 360-00001/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'Informe.

  (Informe: BOPC, 12, 18)

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges sobre la protecció dels afectats per l'índex de referència de préstecs hipotecaris (Tram. 360-00023/10)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'Informe.

  (Informe: BOPC, 675, 3)

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre les resolucions de l'actuació d'ofici 16/2016 (Tram. 359-00007/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Sessió informativa.