Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 11 d'abril de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2015 (Tram. 360-00003/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'Informe.

  (Informe: BOPC, 37, 26)

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre el Pla urbanístic de l'aeròdrom de la Cerdanya (Tram. 359-00006/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Sessió informativa.