Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 14 de març de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta de la Comissió.

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2015 (Tram. 360-00005/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'Informe.

  (Informe: BOPC, 60, 29)