Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 22 de juny de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de conformitat per a la designació de l'adjunt general al Síndic de Greuges (Tram. 284-00029/10)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Decisió de la comissió sobre la ratificació del nomenament.

 • 2

  Procediment per a elegir un membre de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants (Tram. 284-00030/10)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  .