Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 24 de novembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe del Síndic de Greuges sobre el projecte Castor (Tram. 360-00015/10)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

    Presentació de l'Informe.

    (Informe: BOPC, 429, 61)