Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 15 d'abril de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió del Síndic de Greuges (Tram. 412-00004/10)

  Ple del Parlament

  Elecció del secretari o de la secretària de la comissió

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre el balanç dels tres primers anys de mandat (Tram. 358-00002/10)

  Mesa de la Comissió del Síndic de Greuges

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa

 • 3

  Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l'Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2012 (Tram. 360-00002/10)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 20, 3)