Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 4 de juny de 2012
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe extraordinari del Síndic de Greuges sobre el dret d'accés a la informació pública (Tram. 360-00007/09)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'Informe.

  (Informe: BOPC, 275, 3)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre el contingut i les possibilitats d'aplicació a Catalunya del tercer protocol de la Convenció dels Drets de l'Infant (Tram. 356-00452/09)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.