Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 27 de febrer de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment per a elegir un membre o una membre de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants (Tram. 284-00010/09)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Ratificació de la designació de Jaume Saura Estapà com a membre de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes

 • 3

  Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l'Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011 (Tram. 360-00005/09)

  Presentació de l'informe.