Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dijous, 16 de desembre de 2021
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Mireia Dionisio Calé (Tram. 234-00149/13)

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Mireia Dionisio Calé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 2

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics d'uns diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  • 2.1

   Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Mercè Esteve i Pi (Tram. 234-00096/13)

   Presentació de nova documentació.

   Mercè Esteve i Pi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 2.2

   Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Joan Canadell i Bruguera (Tram. 234-00063/13)

   Presentació de nova documentació.

   Joan Canadell i Bruguera, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 3

  Proposta d'informe sobre l'escrit amb número de registre 17127

 • 4

  Proposta d'informe sobre l'escrit amb número de registre 24954 i situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Pau Juvillà Ballester (Tram. 234-00130/13)

  .