Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 26 de novembre de 2019
Hora:
14:45h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 2

  Dictamen sobre l'elegibilitat d'un senador o senadora que ha de representar la Generalitat al Senat (Tram. 280-00002/12)

  .

 • 3

  Dictamen sobre l'elegibilitat d'un senador o senadora que ha de representar la Generalitat al Senat (Tram. 280-00003/12)

  .

 • 4

  Composició de la Comissió de l'Estatut dels Diputats (Tram. 412-00001/12)

  Ple del Parlament

  Designació del President de la Comissió.