Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Divendres, 28 de setembre de 2018
Hora:
11:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 2

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió.

 • 3

  Situació de compatibilitat o incompatibilitat dels diputats. Tram. 234-00001/12 a 234-00009/12, 234-00011/12 a 234-00014/12, 234-00016/12 a 234-00035/12, 234-00037/12 a 234-00077/12, 234-00079/12 a 234-00080/12, 234-00082/12, 234-00084/12 a 234-00093/12, 234-00095/12 a 234-00105/12, 234-00107/12 a 234-00110/12, 234-00113/12, 234-00115/12 a 234-00118/12, 234-00120/12 a 234-00137/12, 234-00139/12 a 234-00141/12, 234-00143/12 a 234-00148/12.

 • 4

  Examen sobre el dictamen de suspensió dels drets i deures parlamentaris (art. 25 RPC)

 • 5

  Suspensió de drets i deures parlamentaris de diversos diputats (Tram. 236-00001/12)

  Mesa del Parlament

  Elaboració del dictamen.

 • 6

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Joan García González (Tram. 234-00001/12)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 7

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Laura Vílchez Sánchez (Tram. 234-00002/12)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 8

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marina Bravo Sobrino (Tram. 234-00003/12)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 9

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Martín Eusebio Barra López (Tram. 234-00004/12)

  Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Presentació de nova documentació.

  Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 10

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Antonio Espinosa Cerrato (Tram. 234-00005/12)

  Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 11

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de María Francisca Valle Fuentes (Tram. 234-00006/12)

  María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 12

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Alfonso Sánchez Fisac (Tram. 234-00007/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 13

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carmen de Rivera i Pla (Tram. 234-00008/12)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 14

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lorena Roldán Suárez (Tram. 234-00009/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 15

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Sonia Sierra Infante (Tram. 234-00011/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Presentació de nova documentació.

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 16

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Matías Alonso Ruiz (Tram. 234-00012/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 17

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de David Mejía Ayra (Tram. 234-00013/12)

  David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 18

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Albert i Caballero (Tram. 234-00014/12)

  Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicà

 • 19

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jenn Díaz i Ruiz (Tram. 234-00016/12)

  Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà

 • 20

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ferran Civit i Martí (Tram. 234-00017/12)

  Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

 • 21

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Anna Caula i Paretas (Tram. 234-00018/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

 • 22

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Sànchez i Picanyol (Tram. 234-00019/12)

  Jordi Sànchez i Picanyol, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Jordi Sànchez i Picanyol, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 23

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Vidal Aragonés Chicharro (Tram. 234-00020/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

 • 24

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Maria Sirvent Escrig (Tram. 234-00021/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

 • 25

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de María del Camino Fernández Riol (Tram. 234-00022/12)

  María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 26

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Noemí de la Calle Sifré (Tram. 234-00023/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 27

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Javier Rivas Escamilla (Tram. 234-00024/12)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 28

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Narcís Clara Lloret (Tram. 234-00025/12)

  Narcís Clara Lloret, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Narcís Clara Lloret, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 29

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Gemma Geis Carreras (Tram. 234-00026/12)

  Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 30

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Eusebi Campdepadrós i Pucurull (Tram. 234-00027/12)

  Eusebi Campdepadrós i Pucurull, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Eusebi Campdepadrós i Pucurull, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 31

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Francesc Ten Costa (Tram. 234-00028/12)

  Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 32

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Teresa Pallarès Piqué (Tram. 234-00029/12)

  Teresa Pallarès Piqué, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Teresa Pallarès Piqué, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 33

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lluís Guinó i Subirós (Tram. 234-00030/12)

  Lluís Guinó i Subirós, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Lluís Guinó i Subirós, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 34

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Quim Torra i Pla (Tram. 234-00031/12)

  Joaquim Torra i Pla, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Joaquim Torra i Pla, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 35

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Riera i Font (Tram. 234-00032/12)

  Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 36

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Anna Tarrés i Campà (Tram. 234-00033/12)

  Anna Tarrés i Campà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Anna Tarrés i Campà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 37

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Francesc de Dalmases i Thió (Tram. 234-00034/12)

  Francesc de Dalmases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Francesc de Dalmases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 38

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Aurora Madaula i Giménez (Tram. 234-00035/12)

  Aurora Madaula i Giménez, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Aurora Madaula i Giménez, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 39

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Santi Rodríguez i Serra (Tram. 234-00037/12)

  Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Mixt

 • 40

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Sergio Sanz Jiménez (Tram. 234-00038/12)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 41

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Elisenda Alamany Gutiérrez (Tram. 234-00039/12)

  Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

 • 42

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marta Ribas Frías (Tram. 234-00040/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

 • 43

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de David Cid Colomer (Tram. 234-00041/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

 • 44

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Susana Segovia Sánchez (Tram. 234-00042/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

 • 45

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Munell i Garcia (Tram. 234-00043/12)

  Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 46

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marta Madrenas Mir (Tram. 234-00044/12)

  Marta Madrenas i Mir, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Marta Madrenas i Mir, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 47

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Laura Borràs i Castanyer (Tram. 234-00045/12)

  Laura Borràs i Castanyer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Laura Borràs i Castanyer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 48

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lluís Font i Espinós (Tram. 234-00046/12)

  Lluís Font i Espinós, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Lluís Font i Espinós, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 49

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Costa i Rosselló (Tram. 234-00047/12)

  Josep Costa i Rosselló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Josep Costa i Rosselló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 50

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Eva Baró i Ramos (Tram. 234-00048/12)

  Eva Baró Ramos, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Eva Baró Ramos, del Grup Parlamentari Republicà

 • 51

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Ernest Maragall i Mira (Tram. 234-00049/12)

  Ernest Maragall i Mira, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Ernest Maragall i Mira, del Grup Parlamentari Republicà

 • 52

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Rut Ribas i Martí (Tram. 234-00050/12)

  Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

 • 53

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Rafel Bruguera i Batalla (Tram. 234-00051/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 54

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carles Castillo i Rosique (Tram. 234-00052/12)

  Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 55

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Assumpta Escarp Gibert (Tram. 234-00053/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 56

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ramon Espadaler i Parcerisas (Tram. 234-00054/12)

  Ramon Espadaler i Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Ramon Espadaler i Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 57

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Pol Gibert i Horcas (Tram. 234-00055/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 58

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Eva Granados Galiano (Tram. 234-00056/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 59

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Rosa Maria Ibarra Ollé (Tram. 234-00057/12)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 60

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Miquel Iceta i Llorens (Tram. 234-00058/12)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 61

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Raúl Moreno Montaña (Tram. 234-00059/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 62

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marta Moreta Rovira (Tram. 234-00060/12)

  Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 63

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Esther Niubó Cidoncha (Tram. 234-00061/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 64

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Òscar Ordeig i Molist (Tram. 234-00062/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 65

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ferran Pedret i Santos (Tram. 234-00063/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 66

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de David Pérez Ibáñez (Tram. 234-00064/12)

  David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 67

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Alícia Romero Llano (Tram. 234-00065/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 68

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Beatriz Silva Gallardo (Tram. 234-00066/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 69

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Terrades i Santacreu (Tram. 234-00067/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • 70

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Adriana Delgado i Herreros (Tram. 234-00068/12)

  Adriana Delgado i Herreros, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Adriana Delgado i Herreros, del Grup Parlamentari Republicà

 • 71

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Munia Fernández-Jordán Celorio (Tram. 234-00069/12)

  Munia Fernández-Jordán Celorio, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Munia Fernández-Jordán Celorio, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 72

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Francisco Javier Domínguez Serrano (Tram. 234-00070/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 73

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carles Riera Albert (Tram. 234-00071/12)

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

 • 74

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Alejandro Fernández Álvarez (Tram. 234-00072/12)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

 • 75

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Xavier Quinquillà Durich (Tram. 234-00073/12)

  Xavier Quinquillà Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Xavier Quinquillà Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 76

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Montserrat Macià Gou (Tram. 234-00074/12)

  Montserrat Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Montserrat Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 77

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marc Solsona i Aixalà (Tram. 234-00075/12)

  Marc Solsona i Aixalà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Marc Solsona i Aixalà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 78

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Maria Forné i Febrer (Tram. 234-00076/12)

  Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 79

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Imma Gallardo Barceló (Tram. 234-00077/12)

  Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 80

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Roger Torrent i Ramió (Tram. 234-00079/12)

  Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari Republicà

 • 81

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Sergi Sabrià i Benito (Tram. 234-00080/12)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari Republicà

 • 82

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Gemma Espigares Tribó (Tram. 234-00082/12)

  Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicà

 • 83

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Oriol Junqueras i Vies (Tram. 234-00084/12)

  Oriol Junqueras i Vies, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Oriol Junqueras i Vies, del Grup Parlamentari Republicà

 • 84

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Raül Romeva i Rueda (Tram. 234-00085/12)

  Raül Romeva i Rueda, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Raül Romeva i Rueda, del Grup Parlamentari Republicà

 • 85

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Gerard Gómez del Moral i Fuster (Tram. 234-00086/12)

  Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

 • 86

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Turull i Negre (Tram. 234-00087/12)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 87

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Anna Geli i España (Tram. 234-00088/12)

  Anna Geli i España, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Anna Geli i España, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 88

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Rull i Andreu (Tram. 234-00089/12)

  Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 89

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Joan Josep Nuet i Pujals (Tram. 234-00090/12)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

 • 90

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Elisabeth Valencia Mimbrero (Tram. 234-00091/12)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 91

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jean Castel Sucarrat (Tram. 234-00092/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 92

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de David Bertran Román (Tram. 234-00093/12)

  David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 93

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Najat Driouech Ben Moussa (Tram. 234-00095/12)

  Najat Driouech Ben Moussa, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Najat Driouech Ben Moussa, del Grup Parlamentari Republicà

 • 94

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Antoni Castellà i Clavé (Tram. 234-00096/12)

  Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

 • 95

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Noemí Llauradó Sans (Tram. 234-00097/12)

  Noemí Llauradó Sans, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Noemí Llauradó Sans, del Grup Parlamentari Republicà

 • 96

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Montserrat Fornells i Solé (Tram. 234-00098/12)

  Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà

 • 97

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Maria Jové i Lladó (Tram. 234-00099/12)

  Josep M. Jové i Lladó, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Josep M. Jové i Lladó, del Grup Parlamentari Republicà

 • 98

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Lluís Salvadó i Tenesa (Tram. 234-00100/12)

  J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari Republicà

 • 99

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ruben Wagensberg Ramon (Tram. 234-00101/12)

  Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà

 • 100

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Mònica Palacín París (Tram. 234-00102/12)

  Mònica Palacín París, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Mònica Palacín París, del Grup Parlamentari Republicà

 • 101

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Francesc Viaplana i Manresa (Tram. 234-00103/12)

  Francesc Viaplana Manresa, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Francesc Viaplana Manresa, del Grup Parlamentari Republicà

 • 102

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Bernat Solé i Barril (Tram. 234-00104/12)

  Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari Republicà

 • 103

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Irene Fornós Curto (Tram. 234-00105/12)

  Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà

 • 104

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Antoni Comín Oliveres (Tram. 234-00107/12)

  Antoni Comín Oliveres, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Antoni Comín Oliveres, del Grup Parlamentari Republicà

 • 105

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Eduard Pujol i Bonell (Tram. 234-00108/12)

  Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 106

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Natàlia Sànchez Dipp (Tram. 234-00109/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

 • 107

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Albert Batet i Canadell (Tram. 234-00110/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 108

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carles Puigdemont i Casamajó (Tram. 234-00113/12)

  Carles Puigdemont i Casamajó, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Carles Puigdemont i Casamajó, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 109

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Mònica Sales de la Cruz (Tram. 234-00115/12)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 110

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Maialen Fernández Cabezas (Tram. 234-00116/12)

  Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 111

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Yolanda López Fernández (Tram. 234-00117/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

 • 112

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jéssica Albiach Satorres (Tram. 234-00118/12)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

 • 113

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de María Luz Guilarte Sánchez (Tram. 234-00120/12)

  María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 114

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de José María Cano Navarro (Tram. 234-00121/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 115

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Susana Beltrán García (Tram. 234-00122/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 116

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carlos Sánchez Martín (Tram. 234-00123/12)

  Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 117

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Héctor Amelló Montiu (Tram. 234-00124/12)

  Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 118

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jorge Soler González (Tram. 234-00125/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 119

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carlos Carrizosa Torres (Tram. 234-00126/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 120

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de José María Espejo-Saavedra Conesa (Tram. 234-00127/12)

  José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 121

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Ignacio Martín Blanco (Tram. 234-00128/12)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 122

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois (Tram. 234-00129/12)

  Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 123

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Dimas Gragera Velaz (Tram. 234-00130/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 124

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Inés Arrimadas García (Tram. 234-00131/12)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 125

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Xavier García Albiol (Tram. 234-00132/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Xavier García Albiol, del Grup Mixt

 • 126

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Andrea Levy Soler (Tram. 234-00133/12)

  Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Andrea Levy Soler, del Grup Mixt

 • 127

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Blanca Victoria Navarro Pacheco (Tram. 234-00134/12)

  Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 128

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Elsa Artadi i Vila (Tram. 234-00135/12)

  Elsa Artadi i Vila, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Elsa Artadi i Vila, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 129

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Antoni Morral i Berenguer (Tram. 234-00136/12)

  Antoni Morral i Berenguer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Antoni Morral i Berenguer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 130

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Saloua Laouaji Faridi (Tram. 234-00137/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 131

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ferran Roquer Padrosa (Tram. 234-00139/12)

  Ferran Roquer i Padrosa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Ferran Roquer i Padrosa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 132

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Magda Casamitjana i Aguilà (Tram. 234-00140/12)

  Magda Casamitjana i Aguilà, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Magda Casamitjana i Aguilà, del Grup Parlamentari Republicà

 • 133

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de M. Assumpció Laïlla i Jou (Tram. 234-00141/12)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari Republicà

 • 134

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Anna Erra i Solà (Tram. 234-00143/12)

  Anna Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Anna Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 135

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lluïsa Llop i Fernàndez (Tram. 234-00144/12)

  Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari Republicà

 • 136

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marc Sanglas i Alcantarilla (Tram. 234-00145/12)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari Republicà

 • 137

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Raquel Sans Guerra (Tram. 234-00146/12)

  Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

 • 138

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Martí Pachamé Barrera (Tram. 234-00147/12)

  Martí Pachamé Barrera//GP CS/

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Martí Pachamé Barrera//GP CS/

 • 139

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lucas Silvano Ferro Solé (Tram. 234-00148/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

 • 140

  Composició de la Comissió de l'Estatut dels Diputats (Tram. 412-00001/12)

  Ple del Parlament

  .