Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Divendres, 28 de setembre de 2018
Hora:
11:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

  • 2

    Elecció del secretari o secretària de la Comissió.

  • 3

    Situació de compatibilitat o incompatibilitat dels diputats. Tram. 234-00001/12 a 234-00009/12, 234-00011/12 a 234-00014/12, 234-00016/12 a 234-00035/12, 234-00037/12 a 234-00077/12, 234-00079/12 a 234-00080/12, 234-00082/12, 234-00084/12 a 234-00093/12, 234-00095/12 a 234-00105/12, 234-00107/12 a 234-00110/12, 234-00113/12, 234-00115/12 a 234-00118/12, 234-00120/12 a 234-00137/12, 234-00139/12 a 234-00141/12, 234-00143/12 a 234-00148/12.

  • 4

    Examen sobre el dictamen de suspensió dels drets i deures parlamentaris (art. 25 RPC)

  • 5

    Suspensió de drets i deures parlamentaris de diversos diputats (Tram. 236-00001/12)

    Mesa del Parlament

    Elaboració del dictamen.

  • 6

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Joan García González (Tram. 234-00001/12)

    Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 7

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Laura Vílchez Sánchez (Tram. 234-00002/12)

    Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 8

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marina Bravo Sobrino (Tram. 234-00003/12)

    Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 9

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Martín Eusebio Barra López (Tram. 234-00004/12)

    Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Presentació de nova documentació.

    Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 10

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Antonio Espinosa Cerrato (Tram. 234-00005/12)

    Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 11

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de María Francisca Valle Fuentes (Tram. 234-00006/12)

    María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 12

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Alfonso Sánchez Fisac (Tram. 234-00007/12)

    Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 13

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carmen de Rivera i Pla (Tram. 234-00008/12)

    Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 14

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lorena Roldán Suárez (Tram. 234-00009/12)

    Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 15

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Sonia Sierra Infante (Tram. 234-00011/12)

    Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Presentació de nova documentació.

    Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 16

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Matías Alonso Ruiz (Tram. 234-00012/12)

    Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 17

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de David Mejía Ayra (Tram. 234-00013/12)

    David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 18

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Albert i Caballero (Tram. 234-00014/12)

    Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicà

  • 19

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jenn Díaz i Ruiz (Tram. 234-00016/12)

    Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà

  • 20

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ferran Civit i Martí (Tram. 234-00017/12)

    Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  • 21

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Anna Caula i Paretas (Tram. 234-00018/12)

    Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  • 22

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Sànchez i Picanyol (Tram. 234-00019/12)

    Jordi Sànchez i Picanyol, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Jordi Sànchez i Picanyol, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 23

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Vidal Aragonés Chicharro (Tram. 234-00020/12)

    Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  • 24

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Maria Sirvent Escrig (Tram. 234-00021/12)

    Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  • 25

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de María del Camino Fernández Riol (Tram. 234-00022/12)

    María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 26

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Noemí de la Calle Sifré (Tram. 234-00023/12)

    Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 27

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Javier Rivas Escamilla (Tram. 234-00024/12)

    Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 28

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Narcís Clara Lloret (Tram. 234-00025/12)

    Narcís Clara Lloret, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Narcís Clara Lloret, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 29

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Gemma Geis Carreras (Tram. 234-00026/12)

    Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 30

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Eusebi Campdepadrós i Pucurull (Tram. 234-00027/12)

    Eusebi Campdepadrós i Pucurull, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Eusebi Campdepadrós i Pucurull, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 31

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Francesc Ten Costa (Tram. 234-00028/12)

    Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 32

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Teresa Pallarès Piqué (Tram. 234-00029/12)

    Teresa Pallarès Piqué, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Teresa Pallarès Piqué, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 33

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lluís Guinó i Subirós (Tram. 234-00030/12)

    Lluís Guinó i Subirós, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Lluís Guinó i Subirós, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 34

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Quim Torra i Pla (Tram. 234-00031/12)

    Joaquim Torra i Pla, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Joaquim Torra i Pla, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 35

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Riera i Font (Tram. 234-00032/12)

    Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 36

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Anna Tarrés i Campà (Tram. 234-00033/12)

    Anna Tarrés i Campà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Anna Tarrés i Campà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 37

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Francesc de Dalmases i Thió (Tram. 234-00034/12)

    Francesc de Dalmases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Francesc de Dalmases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 38

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Aurora Madaula i Giménez (Tram. 234-00035/12)

    Aurora Madaula i Giménez, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Aurora Madaula i Giménez, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 39

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Santi Rodríguez i Serra (Tram. 234-00037/12)

    Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Santi Rodríguez i Serra, del Grup Mixt

  • 40

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Sergio Sanz Jiménez (Tram. 234-00038/12)

    Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 41

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Elisenda Alamany Gutiérrez (Tram. 234-00039/12)

    Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  • 42

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marta Ribas Frías (Tram. 234-00040/12)

    Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  • 43

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de David Cid Colomer (Tram. 234-00041/12)

    David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  • 44

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Susana Segovia Sánchez (Tram. 234-00042/12)

    Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  • 45

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Munell i Garcia (Tram. 234-00043/12)

    Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 46

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marta Madrenas Mir (Tram. 234-00044/12)

    Marta Madrenas i Mir, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Marta Madrenas i Mir, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 47

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Laura Borràs i Castanyer (Tram. 234-00045/12)

    Laura Borràs i Castanyer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Laura Borràs i Castanyer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 48

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lluís Font i Espinós (Tram. 234-00046/12)

    Lluís Font i Espinós, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Lluís Font i Espinós, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 49

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Costa i Rosselló (Tram. 234-00047/12)

    Josep Costa i Rosselló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Josep Costa i Rosselló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 50

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Eva Baró i Ramos (Tram. 234-00048/12)

    Eva Baró Ramos, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Eva Baró Ramos, del Grup Parlamentari Republicà

  • 51

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Ernest Maragall i Mira (Tram. 234-00049/12)

    Ernest Maragall i Mira, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Ernest Maragall i Mira, del Grup Parlamentari Republicà

  • 52

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Rut Ribas i Martí (Tram. 234-00050/12)

    Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  • 53

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Rafel Bruguera i Batalla (Tram. 234-00051/12)

    Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 54

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carles Castillo i Rosique (Tram. 234-00052/12)

    Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 55

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Assumpta Escarp Gibert (Tram. 234-00053/12)

    Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 56

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ramon Espadaler i Parcerisas (Tram. 234-00054/12)

    Ramon Espadaler i Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Ramon Espadaler i Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 57

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Pol Gibert i Horcas (Tram. 234-00055/12)

    Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 58

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Eva Granados Galiano (Tram. 234-00056/12)

    Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 59

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Rosa Maria Ibarra Ollé (Tram. 234-00057/12)

    Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 60

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Miquel Iceta i Llorens (Tram. 234-00058/12)

    Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 61

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Raúl Moreno Montaña (Tram. 234-00059/12)

    Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 62

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marta Moreta Rovira (Tram. 234-00060/12)

    Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 63

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Esther Niubó Cidoncha (Tram. 234-00061/12)

    Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 64

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Òscar Ordeig i Molist (Tram. 234-00062/12)

    Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 65

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ferran Pedret i Santos (Tram. 234-00063/12)

    Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 66

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de David Pérez Ibáñez (Tram. 234-00064/12)

    David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 67

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Alícia Romero Llano (Tram. 234-00065/12)

    Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 68

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Beatriz Silva Gallardo (Tram. 234-00066/12)

    Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 69

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Terrades i Santacreu (Tram. 234-00067/12)

    Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  • 70

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Adriana Delgado i Herreros (Tram. 234-00068/12)

    Adriana Delgado i Herreros, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Adriana Delgado i Herreros, del Grup Parlamentari Republicà

  • 71

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Munia Fernández-Jordán Celorio (Tram. 234-00069/12)

    Munia Fernández-Jordán Celorio, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Munia Fernández-Jordán Celorio, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 72

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Francisco Javier Domínguez Serrano (Tram. 234-00070/12)

    Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 73

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carles Riera Albert (Tram. 234-00071/12)

    Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  • 74

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Alejandro Fernández Álvarez (Tram. 234-00072/12)

    Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

  • 75

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Xavier Quinquillà Durich (Tram. 234-00073/12)

    Xavier Quinquillà Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Xavier Quinquillà Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 76

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Montserrat Macià Gou (Tram. 234-00074/12)

    Montserrat Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Montserrat Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 77

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marc Solsona i Aixalà (Tram. 234-00075/12)

    Marc Solsona i Aixalà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Marc Solsona i Aixalà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 78

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Maria Forné i Febrer (Tram. 234-00076/12)

    Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 79

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Imma Gallardo Barceló (Tram. 234-00077/12)

    Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 80

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Roger Torrent i Ramió (Tram. 234-00079/12)

    Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari Republicà

  • 81

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Sergi Sabrià i Benito (Tram. 234-00080/12)

    Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari Republicà

  • 82

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Gemma Espigares Tribó (Tram. 234-00082/12)

    Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicà

  • 83

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Oriol Junqueras i Vies (Tram. 234-00084/12)

    Oriol Junqueras i Vies, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Oriol Junqueras i Vies, del Grup Parlamentari Republicà

  • 84

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Raül Romeva i Rueda (Tram. 234-00085/12)

    Raül Romeva i Rueda, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Raül Romeva i Rueda, del Grup Parlamentari Republicà

  • 85

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Gerard Gómez del Moral i Fuster (Tram. 234-00086/12)

    Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

  • 86

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Turull i Negre (Tram. 234-00087/12)

    Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 87

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Anna Geli i España (Tram. 234-00088/12)

    Anna Geli i España, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Anna Geli i España, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 88

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Rull i Andreu (Tram. 234-00089/12)

    Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 89

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Joan Josep Nuet i Pujals (Tram. 234-00090/12)

    Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  • 90

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Elisabeth Valencia Mimbrero (Tram. 234-00091/12)

    Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 91

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jean Castel Sucarrat (Tram. 234-00092/12)

    Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 92

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de David Bertran Román (Tram. 234-00093/12)

    David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 93

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Najat Driouech Ben Moussa (Tram. 234-00095/12)

    Najat Driouech Ben Moussa, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Najat Driouech Ben Moussa, del Grup Parlamentari Republicà

  • 94

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Antoni Castellà i Clavé (Tram. 234-00096/12)

    Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

  • 95

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Noemí Llauradó Sans (Tram. 234-00097/12)

    Noemí Llauradó Sans, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Noemí Llauradó Sans, del Grup Parlamentari Republicà

  • 96

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Montserrat Fornells i Solé (Tram. 234-00098/12)

    Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà

  • 97

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Maria Jové i Lladó (Tram. 234-00099/12)

    Josep M. Jové i Lladó, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Josep M. Jové i Lladó, del Grup Parlamentari Republicà

  • 98

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Lluís Salvadó i Tenesa (Tram. 234-00100/12)

    J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari Republicà

  • 99

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ruben Wagensberg Ramon (Tram. 234-00101/12)

    Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà

  • 100

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Mònica Palacín París (Tram. 234-00102/12)

    Mònica Palacín París, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Mònica Palacín París, del Grup Parlamentari Republicà

  • 101

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Francesc Viaplana i Manresa (Tram. 234-00103/12)

    Francesc Viaplana Manresa, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Francesc Viaplana Manresa, del Grup Parlamentari Republicà

  • 102

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Bernat Solé i Barril (Tram. 234-00104/12)

    Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari Republicà

  • 103

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Irene Fornós Curto (Tram. 234-00105/12)

    Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà

  • 104

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Antoni Comín Oliveres (Tram. 234-00107/12)

    Antoni Comín Oliveres, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Antoni Comín Oliveres, del Grup Parlamentari Republicà

  • 105

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Eduard Pujol i Bonell (Tram. 234-00108/12)

    Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 106

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Natàlia Sànchez Dipp (Tram. 234-00109/12)

    Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  • 107

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Albert Batet i Canadell (Tram. 234-00110/12)

    Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 108

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carles Puigdemont i Casamajó (Tram. 234-00113/12)

    Carles Puigdemont i Casamajó, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Carles Puigdemont i Casamajó, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 109

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Mònica Sales de la Cruz (Tram. 234-00115/12)

    Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 110

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Maialen Fernández Cabezas (Tram. 234-00116/12)

    Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 111

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Yolanda López Fernández (Tram. 234-00117/12)

    Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  • 112

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jéssica Albiach Satorres (Tram. 234-00118/12)

    Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  • 113

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de María Luz Guilarte Sánchez (Tram. 234-00120/12)

    María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 114

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de José María Cano Navarro (Tram. 234-00121/12)

    José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 115

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Susana Beltrán García (Tram. 234-00122/12)

    Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 116

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carlos Sánchez Martín (Tram. 234-00123/12)

    Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 117

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Héctor Amelló Montiu (Tram. 234-00124/12)

    Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 118

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jorge Soler González (Tram. 234-00125/12)

    Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 119

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carlos Carrizosa Torres (Tram. 234-00126/12)

    Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 120

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de José María Espejo-Saavedra Conesa (Tram. 234-00127/12)

    José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 121

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Ignacio Martín Blanco (Tram. 234-00128/12)

    Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 122

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois (Tram. 234-00129/12)

    Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 123

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Dimas Gragera Velaz (Tram. 234-00130/12)

    Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 124

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Inés Arrimadas García (Tram. 234-00131/12)

    Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 125

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Xavier García Albiol (Tram. 234-00132/12)

    Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Xavier García Albiol, del Grup Mixt

  • 126

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Andrea Levy Soler (Tram. 234-00133/12)

    Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Andrea Levy Soler, del Grup Mixt

  • 127

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Blanca Victoria Navarro Pacheco (Tram. 234-00134/12)

    Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  • 128

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Elsa Artadi i Vila (Tram. 234-00135/12)

    Elsa Artadi i Vila, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Elsa Artadi i Vila, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 129

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Antoni Morral i Berenguer (Tram. 234-00136/12)

    Antoni Morral i Berenguer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Antoni Morral i Berenguer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 130

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Saloua Laouaji Faridi (Tram. 234-00137/12)

    Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 131

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ferran Roquer Padrosa (Tram. 234-00139/12)

    Ferran Roquer i Padrosa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Ferran Roquer i Padrosa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 132

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Magda Casamitjana i Aguilà (Tram. 234-00140/12)

    Magda Casamitjana i Aguilà, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Magda Casamitjana i Aguilà, del Grup Parlamentari Republicà

  • 133

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de M. Assumpció Laïlla i Jou (Tram. 234-00141/12)

    M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari Republicà

  • 134

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Anna Erra i Solà (Tram. 234-00143/12)

    Anna Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Anna Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  • 135

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lluïsa Llop i Fernàndez (Tram. 234-00144/12)

    Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari Republicà

  • 136

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marc Sanglas i Alcantarilla (Tram. 234-00145/12)

    Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari Republicà

  • 137

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Raquel Sans Guerra (Tram. 234-00146/12)

    Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

  • 138

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Martí Pachamé Barrera (Tram. 234-00147/12)

    Martí Pachamé Barrera//GP CS/

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Martí Pachamé Barrera//GP CS/

  • 139

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lucas Silvano Ferro Solé (Tram. 234-00148/12)

    Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  • 140

    Composició de la Comissió de l'Estatut dels Diputats (Tram. 412-00001/12)

    Ple del Parlament

    .