Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Divendres, 27 d'abril de 2018
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a elegir els senadors que han de representar la Generalitat al Senat (Tram. 280-00001/12)

    Junta de Portaveus

    Dictamen sobre l'elegibilitat dels candidats a senadors que representen la Generalitat al Senat