Convocatòria

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimecres, 25 d'abril de 2018
Hora:
12:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la comissió (Tram. 412-00001/12)

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 3

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió.

 • 4

  Composició de la Comissió de l'Estatut dels Diputats (Tram. 412-00001/12)

  Ple del Parlament

  Designació del President de la Comissió.