Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dijous, 26 d'octubre de 2017
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala 6

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00152/11)

  Xavier Safont-Tria i Ramon, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Xavier Safont-Tria i Ramon, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

 • 2

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00137/11)

  Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Presentació de nova documentació.

  Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

 • 3

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual (Tram. 234-00031/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Coneixement de la documentació presentada.

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 4

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual (Tram. 234-00042/11)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Coneixement de la documentació presentada.

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 5

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual (Tram. 234-00077/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Coneixement de la documentació presentada.

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

 • 6

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual (Tram. 234-00082/11)

  Lluís M. Corominas i Díaz, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Coneixement de la documentació presentada.

  Lluís M. Corominas i Díaz, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

 • 7

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual (Tram. 234-00083/11)

  Jordi Cuminal i Roquet, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Coneixement de la documentació presentada.

  Jordi Cuminal i Roquet, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí