Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimecres, 17 de maig de 2017
Hora:
09:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00049/11)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Presentació de nova documentació.

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

 • 2

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual. (Tram. 234-00149/11)

  Coneixement de la documentació presentada.

  Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

 • 3

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual. (Tram. 234-00091/11)

  Coneixement de la documentació presentada.

  Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

 • 4

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00128/11)

  Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Presentació de nova documentació.

  Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans