Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 31 de gener de 2017
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00151/11)

  Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

 • 2

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00083/11)

  Jordi Cuminal i Roquet, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Presentació de nova documentació.

  Jordi Cuminal i Roquet, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí