Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 20 de desembre de 2016
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00150/11)

    Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya