Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 15 de novembre de 2016
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00149/11)

    Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent