Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimecres, 8 de juny de 2016
Hora:
13:00h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada. (Tram. 234-00095/11)

    Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

    Presentació de nova documentació.

    Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí